0912 557 67 83 - 021 33 99 34 09

تامین و تجهیز
کلیه متریال و تجهیزات برق

پروژه های نفت و گاز،پتروشیمی،نیروگاهی،صنایع و معادن

برای تهیه تجهیزات مورد نیاز خود با ما تماس بگیرید