ولت متر
فیوز مینیاتوری
کنتاکتور
کلید اتوماتیک
مقره
شینه مسی
ترمینال ریلی
آمپرمتر